پورتال اینترنتی بیمه رازی
تمدید بیمه نامه ثالث
مشخصات بیمه گذار
مشخصات خودرو
سوابق خسارت
پوشش ها

اطلاعات بیمه گذار


/
/
/
/
مشخصات خودرو

بیمه گذار گرامی لطفا به موارد ذیل توجه داشته باشید


* مشخصات خودروی شما از طریق VIN از ناجا استعلام گرفته می شود.

* مشخصات خودروی شما از طریق شماره شهربانی از ناجا استعلام گرفته می شود.


* در صورت مغایرت اطلاعات به غیر از شماره شهربانی حتما با واحد نمایندگی یا شعبه خود تماس حاصل فرمایید.


سوابق خسارت
پوشش ها
شماره شهربانی

مشخصات بیمه نامه جدید
مشخصات خودرو
سوابق خسارت
پوشش ها
جزئیات حق بیمه
کد رهگیری تمدید بیمه نامه ثالث

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه ثالث شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت پیگیری تمدید بیمه نامه ثالث قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.